WELKOM BIJ DIVERSITEIT ENZORG

Waarom wij?

Diversiteit Enzo-rg is een onafhankelijke organisatie die participatie van gezinnen en jeugd in Nederland wil bevorderen. Zij richt zich op diegenen die er niet in slagen op eigen kracht hun weg in de Nederlandse samenleving te vinden.