Onze diensten

Al onze medewerkers zijn in het bezit van een relevante HBO diploma en zijn tevens SKJ geregistreerd.

Duo-Coaching

Voor veel mensen met een migratie achtergrond ligt de drempel erg hoog om aan te kloppen bij de reguliere hulpverlening en instanties. Dit kan verschillende redenen hebben; onbekendheid met het aanbod, argwaan, negatieve ervaringen met de hulpverlening, de Nederlandse taal niet machtig zijn en taboe op het vragen om hulp.

Aansluiting op de vraag en belevingswereld van migranten leidt ertoe dat men zich niet alleen begrepen voelt, maar ook serieus genomen en opgenomen voelt. Deze aanpak biedt de migrant meer kansen de weg te bewandelen naar zelfstandig en verantwoordelijk burgerschap. De kracht die een migrant kenmerkt en met zich meebrengt wordt op deze manier omgezet in participatie en productiviteit.

Buddy-Coaching

Voor jongeren in de leeftijd van 14 tot en met 20 jaar die:

*geen toekomstperspectief hebben
* voortijdig school hebben verlaten of dreigen uit te vallen
* geen dagbesteding hebben
* veel problemen ervaren op meerdere leefgebieden zoals; financiën, seksualiteit en verslaving.

Deze jongeren worden gekoppeld aan een buddy-coach met als doel samen opzoek te gaan naar de talenten en krachten van de jongere om deze te activeren en te gebruiken.

De buddy-coach neemt een zorg coördinerende rol op zich waarbij empowerment en eigen kracht van de jongere en zijn gezin/netwerk centraal staan.

Individuele en/of gezinsbegeleiding

Diversiteit Enzo-rg biedt individuele begeleiding en gezinsbegeleiding aan mensen die ondersteuning wensen op verschillende leefgebieden zoals; praktisch, financieel en opvoeding.