Over ons

Voor veel mensen met een migratie achtergrond ligt de drempel erg hoog om aan te kloppen bij de reguliere hulpverlening en instanties. Dit kan verschillende redenen hebben; onbekendheid met het aanbod, argwaan, negatieve ervaringen met de hulpverlening, de Nederlandse taal niet machtig zijn en taboe op het vragen om hulp.

Aansluiting op de vraag en belevingswereld van migranten leidt ertoe dat men zich niet alleen begrepen voelt, maar ook serieus genomen en opgenomen voelt. Deze aanpak biedt de migrant meer kansen de weg te bewandelen naar zelfstandig en verantwoordelijk burgerschap. De kracht die een migrant kenmerkt en met zich meebrengt wordt op deze manier omgezet in participatie en productiviteit.

Onze Visie

In de visie van Diversiteit Enzo-rg is het van groot belang dat alle mensen deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Dit kan alleen wanneer er sprake is van een veilige, stabiele omgeving met ruimte voor zelfontplooiing. Veel migrantgezinnen en/of jongeren kunnen, om uiteenlopende redenen, de weg naar de reguliere hulpverlening niet vinden. Diversiteit Enzo-rg steunt deze gezinnen bij het vinden van de juiste wegen.

Onze Doelen

Ons doel is de kloof tussen het aanbod van hulpverlening en de behoefte hieraan bij migrantgezinnen te overbruggen. Diversiteit Enzo-rg spreekt doorgaans dezelfde taal, beschikt over kennis van multiculturele en/of verschillende religieuze achtergronden en is daardoor vertrouwd en laagdrempelig om binnen te komen bij deze mensen.

Vanuit onze werkervaring binnen verschillende hulpverleningsorganisaties zijn wij tot de conclusie gekomen dat als hulpverlening en zorg goed aansluiten op de vraag en belevingswereld van mensen met een migratieachtergrond, dan krijgen deze mensen in een vroeg stadium het advies, de hulp of de zorg die ze nodig hebben. Dit voorkomt dat de hulp of zorg in een ( te) laat stadium gepleegd wordt.